Referanslar

Devlet Üniversiteleri

  1 – Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

  2 – Abdullah Gül Üniversitesi

  3 – Adnan Menderes Üniversitesi

  4 – Afyon Kocatepe Üniversitesi

  5 – Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

  6 – Akdeniz Üniversitesi

  7 – Anadolu Üniversitesi

  8 – Ankara Üniversitesi

  9 – Atatürk Üniversitesi

10 – Balıkesir Üniversitesi

11 – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

12 – Bingöl Üniversitesi

13 – Bitlis Eren Üniversitesi

14 – Celal Bayar Üniversitesi 

15 – Cumhuriyet Üniversitesi

16 – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

17 – Çankırı Karatekin Üniversitesi

18 – Çukurova Üniversitesi

19 – Dokuz Eylül Üniversitesi 

20 – Dumlupınar Üniversitesi

21 – Düzce Üniversitesi

22 – Ege Üniversitesi

23 – Gazi Üniversitesi

24 – Hacettepe Üniversitesi 

25 – Hitit Üniversitesi 

26 – İnönü Üniversitesi

27 – İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

28 – İstanbul Üniversitesi 

29 – İstanbul Teknik Üniversitesi

30 – İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

31 – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

32 – Kafkas Üniversitesi 

33 – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

34 – Karadeniz Teknik Üniversitesi 

35 – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

36 – Necmettin Erbakan Üniversitesi

37 – Marmara Üniversitesi 

38 – Mustafa Kemal Üniversitesi 

39 – Namık Kemal Üniversitesi 

40 – Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

41 – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

42 – Pamukkale Üniversitesi

43 – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

44 – Selçuk Üniversitesi 

45 – Süleyman Demirel Üniversitesi 

46 – Şırnak Üniversitesi

47 – Tunceli Üniversitesi

48 – Uludağ Üniversitesi 

49 – Uşak Üniversitesi 

50 – Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Vakıf Üniversiteleri

1 – Atılım Üniversitesi 

2 – Bilkent Üniversitesi 

3 – Sabancı Üniversitesi 

4 – Turgut Özal Üniversitesi  

Copyrights © 2016 All Rights Reserved