Current Interrupt module

Current Interrupt Module (CIM) modülü IR-drop ölçümleri yapabilmek için akım kesen bir adaptördür. Cihazın hücre bağlantısıyla ilgili  olan bölümüne bağlanır. Bütün modellerle uyumludur.

CIM ürün broşürü

Copyrights © 2016 All Rights Reserved