BipotansiyoStat (BiStat)

Bipotansiyostat (BiStat) ikinci çalışma elektrodunu (WE2) kullanmaya olanak veren ve RE veya WE1’e karşılık ayarlanabilir potansiyeli olan bir donanım opsiyonudur. Döner Halka Disk Elektrot sistemi gibi (RRDE) birçok ölçümde kullanılabilir bir özelliktir. Bipotansiyostat (BiStat) Tarama (Sweep) ve Geçiş (Transient) metotlarla tam olarak entegredir. Veriler aynı anda birinci çalışma elektroduyla kaydedilir ve aynı veya farklı grafik üzerinde gösterilebilir. Maksimum tarama hızı ve minimum aralık zamanı özellikleri birincil kanalla aynıdır.

Özel Parametreler:
● 2 konfigürasyon ♦ “standard”: RE’ye karşılık ayarlanmış WE2 potansiyeli
♦ “scanning”: WE1’e karşılık ayarlanmış WE2 potansiyeli
● Uygulanabilir Potansiyel Aralığı ±2.0 V
● Uygulanabilir Potansiyel Çözünürlüğü 0.0625 mV
● Uyum Voltajı ±2.0 V (WE1’e karşılık)
● Maksimum Akım ±30 mA
● Akım Aralığı 1 pA – 10 mA – 11 basamak
● Ölçülebilir Akım Çözünürlüğü Akım aralığının 0.076 %
● Minimum akım çözünürlüğü 0.15 fA

Copyrights © 2016 All Rights Reserved